Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các thí nghiệm dưới đây (Hình 23.9).

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 148 sgk vật lí 11

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các thí nghiệm dưới đây (Hình 23.9).

a) Nam châm chuyển động ( Hình 23.9a)

b) Mạch (C) chuyển động tịnh tiến (Hình 23.9b)

c) Mạch (C) quay (Hình 23.9c)

d) Nam châm quay liên tục (Hình 23.9d)

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các thí nghiệm dưới đây (Hình 23.9).

Bài làm:

a) Từ hình vẽ, ta thấy nam châm tịnh tiến ra xa vòng dây, từ thông qua vòng dây giảm, nên dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ.

b) Tương tự, dòng điện cảm ứng trong vòng dây theo chiều kim đồng hồ.

c) Từ thông qua khung dây không đổi nên không có dòng điện cảm ứng trong khung dây.

d) Từ thông qua khung dây biến thiên liên tục, thăng giáng tuần hoàn nên dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây đổi chiều liên tục.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021