Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 147 sgk vật lí 11

Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều . Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến.

B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phằng chứa mạch

C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với .

D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch.

Bài làm:

Chọn đáp án D

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021