Mô tả thí nghiệm phát hiện, đo dòng điện qua chất khí và cách tạo ra hạt tải điện trong chất khí.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 93:

Mô tả thí nghiệm phát hiện, đo dòng điện qua chất khí và cách tạo ra hạt tải điện trong chất khí.

Bài làm:

Thí nghiệm:

Lắp mạch điện theo sơ đồ:

Giải bài tập câu 1 - Bài 15: Dòng điện trong chất khí

A, B là hai bản cực kim loại.

là nguồn điện có suất điện động vào khoảng vài chục vôn.

G là điện kế nhạy.

V là vôn kế.

Đ là ngọn đèn ga đặt giữa hai bản cực.

Tiến hành thí nghiệm: Chỉnh con chạy của biến trở R để cho vôn kế V chỉ một giá trị nào đấy và quan sát điện kế G

Kết quả:

  • Khi không đốt đèn ga, kim điện kế hầu như chỉ số 0.
  • Khi đốt đèn ga, kim điện kế lệch khỏi vị trí 0.
  • Kéo đèn ga ra xa, dùng quạt thổi khí nóng đi qua giữa hai bản cực, kim điện kế vẫn lệch.
  • Tắt đèn, kim điện kế lại chỉ số 0.
  • Thay đèn ga bằng đèn thủy ngân (nguồn phát tia tử ngoại) ta thấy những kết quả tương tự.

Kết luận:

  • Bình thường, chất khí hầy như không dẫn điện.
  • Ngọn lửa ga và bức xạ của đèn thủy ngân làm tăng số hạt tải điện trong không khí làm không khí trở lên dẫn điện.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021