Giải câu 1 bài 33: Kính hiển vi sgk Vật lí 11 trang 212

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 211 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.

Bài làm:

Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn

Kính hiển vi có hai bộ phận chính:

  • Vật kính L1 là một thấu kính hội tụ (thực ra là một hệ thấu kính tác dụng như thấu kính hội tụ) có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimet)
  • Thị kính L2 là một kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021