So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 138:

So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Bài làm:

Lực điện: cùng phương với cảm ứng điện.

Lực Lo-ren-xơ: có phương vuông góc với cảm ứng từ.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021