Giải câu 2 bài 33: Kính hiển vi sgk Vật lí 11 trang 212

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi

Bài làm:

Vật kính L1 có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimet), vật kính và thị kính được gắn ở hai đầu một ống hình trụ sao cho trục chính của chúng trùng nhau và khoảng cách giữa chúng O1O2 = l không đổi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021