Tính tốc độ biến thiên của từ trường

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 152 sgk vật lí 11

Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm , đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i = 2A và điện trở của mạch r = 5 .

Bài làm:

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch là: ec = i.r = 2.5 = 10 V

Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi khung dây là: S = (10.10-2)2 = 10-2 m2

Góc hợp bới vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây và từ trường là:

Ta có: ec = -

Vậy, tốc độ biến thiên từ trường là:

T/s

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021