Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong C

  • 1 Đánh giá

Câu 6*: Trang 152 sgk vật lí 11

Một mạch kín tròn C bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa C (Hình 24.4). Cho C quay đều xung quanh trục $\Delta $ cố định đi qua tâm của C và nằm trong mặt phẳng chứa C ; tốc độ quay là không đổi.

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong C.

Bài làm:

Chọn mốc thời gian là thời điểm ban đầu (lúc có hướng song song với mặt phẳng chứa khung dây).

Tại t = 0, từ thông qua mạch là: (Do $(\overrightarrow{n},\overrightarrow{B}) = 90^{\circ}$)

Tại thời điểm t, từ thông qua mạch là:

Suất điện động cảm ứng trong mạch chính là đạo hàm bậc nhất của từ thông qua trong theo thời gian

Suất điện động cảm ứng trong mạch là:

Suất điện động cảm ứng cực đại qua mạch là: khi $\sin \omega t = 1$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021