Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2,0 (s). Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

  • 1 Đánh giá

Câu 13: SGK trang 45:

Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2,0 (s). Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài làm:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là:

(A) = 3 (mA).\

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021