Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các thành phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 85:

Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các thành phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

a. Dây dẫn và điện cực kim loại.

b. Ở sát bề mặt hai điện cực.

c. Ở trong lòng chất điện phân.

Bài làm:

a. electron.

b. các ion dương (cacot), ion âm (anot)

c. các ion mang điện.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021