Giải câu 3 bài 34: Kính thiên văn sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 216 Sgk Vật lí lớp 11

Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực/

Bài làm:

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021