Giải bài 31 vật lí 11: Mắt sgk Vật lí 11 trang 196-204

 • 1 Đánh giá

Mắt là bộ phân thu nhận ánh sáng giúp người nhìn thấy mọi vật xung quanh. Mắt là hệ quang học hết sức phức tạp và tinh vi. Hôm nay, KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu mắt người về phương diện quang học thông qua bài Mắt thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 11. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

 • Cấu tạo của mắt gồm: màng giác, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, màng lưới.
 • Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới
  • Không điều tiết: fmax
  • Điều tiết tối đa: fmin
 • Điểm cực viễn là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì Cv ở vô cực
 • Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được hai điểm, $\approx$ 1' (giá trị trung bình)
 • Các tật của mắt và cách khắc phục:
Tật của mắtĐặc điểmCách khắc phục
Mắt cậnfmax < OV
 • Đeo kính phân kì
 • fk = - OCv (kính sát mắt)
Mắt viễnfmax > OV
 • Đeo kính hội tụ
 • Tiêu cự có giá trị sao cho mắt đeo kính nhìn gần như mắt không tật
Mắt lãoCc dời xa mắt
 • Đeo kính hội tụ
 • Tác dụng của kính như mắt viễn
 • Hiện tượng lưu ảnh của mắt: Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng giây sau khi ánh sáng tắt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 199 Sgk Vật lí lớp 11

Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? - sgk Vật lí 11 trang 199

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 200 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy chứng tỏ rằng, hệ ghép (mắt cận + thấu kính phân kì) có độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt cận

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Trình bày các hoạt động và các dặc điểm sau của mắt:

- Điều tiết - Điểm cực viễn

- Điểm cực tiểu - Khoảng nhìn rõ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu các đặc điểm và cách khắc phục đối với:

- Mắt cận

- Mắt viễn

- Mắt lão

Có phải người lớn tuổi thì bị viễn thị không ? Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Năng suất phân li của mắt là gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Trình bày sự lưu ảnh của mắt và ứng dụng.

=> Xem hướng dẫn giải

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O : quang tâm của mắt;

V : điểm vàng trên màng lưới

Giải các câu 6,7,8 bài 31: Mắt - sgk Vật lí 11 trang 203

Quy ước đặt:

1 : Mắt bình thường khi về già

2 : Mắt cận

3 : Mắt viễn

Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập từ số 6 đến số 8

Câu 6: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào điểm cực viễn ở Cv ở vô cực ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 1 và 3

Câu 7: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào có fmax > OV ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. Không loại nào

Câu 8: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 1 và 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì ?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt)

c) Điểm Cc cách mắt 10cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 12

Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tằng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điểm cực cận và cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 11 bài 31: Mắt (P2)


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11