Giải vật lí 11 câu 1 trang 128: Phát biểu các định nghĩa:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 128:

Phát biểu các định nghĩa:

a. Từ trường đều;

b. Lực từ;

c. Cảm ứng từ.

Bài làm:

a. Từ trường đều: là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

b. Lực từ là lực tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện, giữa một dây dẫn mang dòng điện với một nam châm, giữa hai nam châm với nhau.

c. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho tác dụng từ của từ trường tại vị trí đang xét, được xác định bằng thương số giữa lực từ F tại điểm khảo sát với tích của cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều dài dây dẫn.

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021