Điện trường đều là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 20:

Đin trường đều là gì?

Bài làm:

Điện trường đều là điện trường có vecto điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021