Giải câu 3 bài 32: Kính lúp sgk Vật lí 11 trang 208

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng ở vô cực.Viết công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp này.

Bài làm:

Giải câu 3 bài 32: Kính lúp - sgk Vật lí 11 trang 208

Ngắm chừng ở vô cực:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11