Trình bày nội dung thuyết êlectron.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 14:

Trình bày nội dung thuyết êlectron.

Bài làm:

Nội dung thuyết electron:

  • Êlectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển tử nơi này sang nơi khác. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương.

  • Một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm một electron để tạo thành một hạt mang điện âm gọi là ion âm.

  • Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (proton). Nếu số electron ít hơn số proton thì vật nhiễm điện dương.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021