Điện tích điểm là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 9

Điện tích điểm là gì?

Bài làm:

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021