Giải câu 5 trang 117 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 117 sách VNEN 8 tập 2

Một mảnh giấy có dạng hình thoi với hai đường chéo là 12cm và 16cm. Tính diện tích của mảnh giấy này.

Bài làm:

Diện tích của mảnh giấy hình thoi này là:

S = .12.16 = 96 $cm^{2}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021