Giải câu 7 trang 111 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 111 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình chóp tam giác đều, biết cạnh đáy bằng 2 cm và chiều cao bằng 4cm.

Bài làm:

Thể tích của hình chóp là:

V = .4.$(2\sqrt{3})^{2}$.$\frac{\sqrt{3}}{4}$ = 4$\sqrt{3}$ $cm^{3}$.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021