Giải câu 1 trang 46 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Khoanh vào chữ cái trước phương án mà em chọn:

a) Cho m > n, Khi đó:

A. m + 2 > n + 3 B. 2m > 3n

C. 2m - 5 > 2n - 5 D. 4 - 3m > 4 - 3n.

b) Số - 2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

A. - 3x + 2 > 7 B. 10 - 2x < 2

C. > 2 D. x + 1 > 7 - 2x.

Bài làm:

a) Ta có: m > n

Nhân cả hai vế của bất phương trình trên với 2 ta được:

2m > 2n

Cộng cả hai vế của bất phương trình trên với (- 5) ta được:

2m - 5 > 2n - 5 suy ra đáp án C.

b) Thế x = - 2 vào các bất phương trình, bất phương trình nào thỏa mãn thì x = - 2 là nghiệm của bất phương trình đó

Ta được đáp án A

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021