Giải câu 2 (D,E) trang 21 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 21 sách VNEN 8 tập 2

Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi - ô - phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp - Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng.

Thời thơ ấu của Đi - ô - phăng chiếm cuộc đời

cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm cuộc đời nữa ông sống độc thân

Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất

Đi - ô -phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?

Bài làm:

Gọi số tuổi của Đi - ô - phăng là x (tuổi) (x > 0)

Con trai ông chỉ sống bằng nửa đời của ông nên số tuổi của con trai ông là

Theo bài ra ta có được phương trình:

+ $\frac{x}{12}$ + $\frac{x}{7}$ + 5 + $\frac{x}{2}$ + 4 = x

Giải phương trình ta được x = 84

Vậy ông sống được 84 tuổi

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021