Giải toán VNEN 8 bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Ôn tập chương IV (Hình học) - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

I. ÔN TẬP

Câu 1: Trang 112 sách VNEN 8 tập 2

Hãy nhớ lại và nói với bạn về các kiến thức mà em đã học trong chương này

- Hình hộp chữ nhật là hình như thế nào? Nêu công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- Hình lập phương là hình như thế nào? Nêu công thức tính thể tích của hình lập phương.

- Nêu một số tính chất của hình lăng trụ đứng. Nêu công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng.

- Nêu một số tính chất của hình chóp đều. Nêu công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 113 sách VNEN 8 tập 2

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các đường thẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các mặt phẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các đường thẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các mặt phẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật mặt phẳng ABB'A' vuông góc với các mặt phẳng..........

=> Xem hướng dẫn giải

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 8cm, đường cao SO bằng 3cm. Tính thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp (h.122).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một hộp kẹo có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước 15cm, 40cm, 60cm (h.123).

a) Tính thể tích của hộp kẹo.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp kẹo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông. Chiều cao của lăng kính là 36cm, đáy của lăng kính là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 12cm và 16cm (h.124).

a) Tính thể tích của lăng kính.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lăng kính.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một khúc gỗ có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thoi. Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là dm và 8dm. Chiều cao của khúc gỗ là 9dm (h.125).

a) Tính thể tích khúc gỗ.

b) Biết mỗi mét khối gỗ có giá 2 triệu đồng. Hỏi khúc gỗ có giá trị bao nhiêu tiền?

c) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khúc gỗ.

d) Cần bao nhiêu tiền để sơn tất cả các mặt của khúc gỗ này, biết giá sơn một mét vuông là 115 000 đồng (tính cả tiền công và tiền sơn).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 115 sách VNEN 8 tập 2

Một viên gạch hình lục lăng có hình dạng một lăng trụ đứng có đáy là lục giác đều. Cạnh của lục giác đều là 120mm. Chiều cao của gạch là 60mm. Tính diện tích xung quanh của gạch lục lăng (h.126)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 115 sách VNEN 8 tập 2

Một khối bê tông có dạng hình chóp cụt tứ giác đều (h.127). Cạnh của hình vuông nhỏ là 8dm, cạnh của hình vuông lớn là 20dm. Biết rằng nếu các cạnh bên kéo dài cắt nhau tại O thì ta có hai hình chóp đều đỉnh O, hình chóp nhỏ có chiều cao SI = 12dm, hình chóp lớn có chiều cao SO = 30dm. Tính thể tích của khối bê tông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan