Giải câu 6 trang 117 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 117 sách VNEN 8 tập 2

Một hộp đựng thực phẩm có dạng hình lập phương và có diện tích toàn phần bằng 96. Tính thể tích của hộp.

Bài làm:

Gọi cạnh hình lập phương là a

Theo bài ra: diện tích toàn phần của hộp đựng thực phẩm hình lập phương là 96

Tức là 6 = 96 $\Leftrightarrow $ a = 4dm

Thể tích của hộp la:

V = = $4^{3}$ = 64 $dm^{3}$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021