Giải câu 3 trang 28 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 28 sách VNEN 8 tập 2

Biểu diễn các số 0; ; -1; 1,5; $\sqrt{2}$ ; $\frac{-1}{2}$ trên trục số và sắp thứ tự các số đó theo giá trị từ nhỏ đến lớn.

Bài làm:

So sánh ta có:

-1 < < 0

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021