Giải câu 5 trang 108 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 108 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 4cm và trung đoạn bằng 5cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp.

Bài làm:

Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Sxq = .4.5 + .4.5 + .4.5 = 30$cm^{2}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021