Giải câu 3 trang 92 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 4cm.

Bài làm:

Thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 4cm là V = = 64$cm^{3}$

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021