Giải câu 1 trang 100 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 100 sách VNEN 8 tập 2

Một lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông như hình 95. Tính thể tích của lăng kính.

Bài làm:

Thể tích của lăng kính là:

V = 60..20.28 = 16800 $cm^{2}$.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021