Giải câu 5 trang 98 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh bằng 5cm.

Bài làm:

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh bằng 5cm là:

S = 5.(4.5) = 100.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021