Giải câu 3 trang 117 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 117 sách VNEN 8 tập 2

Trong hình 128, đoạn thẳng AH biểu diễn một cái cột mà người ta cần đo chiều cao. Ba điểm O, H, K thẳng hàng và ba điểm O, A, B thẳng hàng. Biết rằng OK = 1m, OH = 100m, BK = 1,5m. Tính chiều cao của cột.

Bài làm:

OBK và OAH có góc O chung $\widehat{OKB}$ = $\widehat{OHA}$ = $90^{\circ}$

nên OBK $\sim $ OAH

Suy ra: = $\frac{BK}{AH}$

$\frac{1}{100}$ = $\frac{1,5}{AH}$

AH = 150m

Vậy chiều cao cột cần đo là 150m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021