Giải toán VNEN 8 bài 7: Ôn tập chương IV

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Ôn tập chương IV- Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 45. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

I. ÔN TẬP

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Cho ví dụ về bất đẳng thức theo từng loại có chứa dấu <, , >, $\geq $.

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ?

3. Hãy chỉ ra một nghiệm và một số không là nghiệm của bất phương trình mà em lấy làm ví dụ ở câu hỏi 2.

4. Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên liên hệ giữa thứ tự và phép toán nào trên tập số?

5. Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên liên hệ giữa thứ tự và phép toán nào trên tập số?

=> Xem hướng dẫn giải

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Khoanh vào chữ cái trước phương án mà em chọn:

a) Cho m > n, Khi đó:

A. m + 2 > n + 3 B. 2m > 3n

C. 2m - 5 > 2n - 5 D. 4 - 3m > 4 - 3n.

b) Số - 2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

A. - 3x + 2 > 7 B. 10 - 2x < 2

C. > 2 D. x + 1 > 7 - 2x.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x - 1 < 3 ; b) x + 2 1 ; c) 0,2x > 0,6 ; d) - 3x 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 3 - 2x > 4 ; b) 3x + 4 2 ; c) $\frac{4x - 5}{3}$ > $\frac{7 - x}{5}$ ; d) $\frac{2x + 3}{- 4}$ $\geq $ $\frac{4 - x}{- 3}$

e) < $x^{2}$ - 3 ; f) (x - 3)(x + 3) $\leq $ $(x + 2)^{2}$ + 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x luôn dương.

b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x - 5.

c) Giá trị của biểu thức 2x + 1 không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 3.

d) Giá trị của biểu thức + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức $(x - 2)^{2}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a) = 3x + 8 ; b) $\left | - 2x \right |$ = x - 9 ;

c) = 2x ; d) $\left | x + 2 \right |$ = 2x - 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Một ô tô chạy trên quãng đường dài 100km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 2,25 giờ. Lúc đầu ô tô đó đi với vận tốc 40 km/h, về sau đi với vận tốc 50 km/h. Xác định độ dài đoạn đường ô tô đi với vận tốc 40 km/h.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Hình vẽ bên cho bốn góc chung đỉnh, với số đo các góc.

a) Viết một bất phương trình ẩn x.

b) Giải bất phương trình vừa tìm được trong câu a).

c) Giải thích tại sao góc không thể là góc vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Khi sắp vào mùa đông, những loài chim di cư thường bay từ phương Bắc xuống phương Nam để tránh rét với vận tốc v từ 30 km/h đến 50 km/h. Nếu quãng đường di cư S khoảng 1000km thì chúng phải bay trong khoảng thời gian t là bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Bình có 100 đồng tiền xu, Bình đưa An x đồng; đưa cho Hạnh nhiều hơn 5 đồng so với số tiền đưa cho An; đưa cho Phúc gấp đôi số tiền đưa cho Hạnh. Số còn lại Bình giữ.

a) Viết một bất phương trình ẩn x.

b) Giải bất phương trình vừa tìm được trong câu a).

c) Giải thích tại sao Bình không thể đưa cho Phúc 54 đồng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem
Chủ đề liên quan