Giải toán VNEN 8 bài 3: Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 94. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan sát bức ảnh chụp viên gạch hình lục lăng và lăng kính (h.80). Nêu nhận xét về đặc điểm chung của nó.

Trả lời:

Các mặt bên của hình đều là hình chữ nhật

Các cạnh bên của hình song song và bằng nhau

Hai đáy của hình là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 97 sách VNEN 8 tập 2

Trong hình 88, em hãy vẽ tiếp các đường còn lại để được hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 97 sách VNEN 8 tập 2

Trong hình 89, em hãy vẽ tiếp các đường còn lại để được hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D'.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 97 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D', biết AA' = 6cm, ABCD là hình chữ nhật có AB = 5cm, AD = 12cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng 8cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh bằng 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, biết chiều cao của lăng trụ là 7cm và diện tích của một mặt đáy là 25.

=> Xem hướng dẫn giải

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của một lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng với chiều cao là 8cm, đáy của lăng kính là một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Mỗi tầng nhà của bác Bình có dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng là 4m, chiều dài 10m và chiều cao 2,85m (tính bề ngoài của nhà). Trong mỗi tầng, bác Bình dành 16 diện tích xung quanh để làm các loại cửa và làm dầm bề tông, còn lại bác Bình cho xây tường. Hỏi diện tích xây dựng xung quanh nhà bác Bình là bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Một cái bể cá có dạng hình hộp chữ nhật, bốn mặt xung quanh của bể cá là các tấm kính cường lực, giá mỗi mét vuông kính cường lực là 700 nghìn đồng. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của bể lần lượt là 1,5m, 0,8m và 0,6m (h.90). Hỏi số tiền mua kính cường lực để làm bể cá là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Một đèn lồng có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là một ngũ giác có tất cả các cạnh bằng 15cm, đường cao bằng 60cm. Các mặt xung quanh của đèn lồng được làm bằng giấy màu hồng. Tính diện tích giấy màu hồng được sử dụng làm đèn lồng.

=> Xem hướng dẫn giải

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có ABCD là thoi, AC = 6cm, BD = 8cm, AA' = 5cm. Tính diện tích xung quang của hình lăng trụ đứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Cho hai lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng. Lăng kính thứ nhất có đáy là hình vuông, lăng kính thứ hai có đáy là hình tam giác đều. Cạnh đáy của hai lăng kính bằng nhau và diện tích xung quanh của hai lăng kính bằng nhau. Hỏi cạnh bên của lăng kính thứ hai gấp bao nhiêu lần cạnh bên của lăng kính thứ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 83 lượt xem
Chủ đề liên quan