Giải câu 1 trang 97 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 97 sách VNEN 8 tập 2

Trong hình 88, em hãy vẽ tiếp các đường còn lại để được hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác.

Bài làm:

Ta được hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' sau:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021