Giải câu 2 trang 116 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 sách VNEN 8 tập 2

Thực hiện phép chia đa thức ( - 2x$^{3}$ + 3$x^{2}$ + x - 5) : ($x^{2}$ - x - 2).

Bài làm:

Ta thực hiện phép chia:

Vậy ( - 2x$^{3}$ + 3$x^{2}$ + x - 5) : ($x^{2}$ - x - 2) = $x^{2}$ - x + 4 dư 3x + 3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021