Giải câu 1 trang 29 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Đố

Một biển báo giao thông (xem hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 40 km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là v (km/h) thì v phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

A. v > 40 ; B. v < 40 ; C. v 40 ; D. v $\leq $ 40.

Bài làm:

Vì vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 40 km/h nên vận tốc của phương tiện phải không quá 40 km/h

Tức là: v 40

Đáp án: D

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021