Giải câu 3 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) x - 3 > 1 x + 3 > 7 ; b) - x < 2 3x > - 6

Bài làm:

a) Ta có: x - 3 > 1

Cộng hai vế của bất phương trình với 6 ta được:

x - 3 + 6 > 1 + 6 x + 3 > 7

b) Ta có: - x < 2

Nhân hai vế của bất phương trình với (- 3) ta được:

(- x).(- 3) > 2.(- 3) 3x > - 6.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021