Giải câu 4 trang 29 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 29 sách VNEN 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 2 và b + 2; b) a - 1 và b - 1;

c) a và b + 1; d) a - 2 và b + 1.

Bài làm:

a) Cộng 2 vào 2 vế của bất đẳng thức a < b ta được a + 2 < b + 2

b) Cộng ( -1) vào 2 vế của bất đẳng thức a < b ta được a - 1 < b - 1

c) Cộng 1 vào 2 vế của bất đẳng thức a < b ta được a + 1< b + 1

Mặt khác a < a + 1 suy ra a < b + 1

d) Cộng 1 vào 2 vế của bất đẳng thức a < b ta được a + 1< b + 1

Mặt khác a - 2 < a < a + 1 suy ra a - 2 < b + 1.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021