Giải câu 7 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Gọi số tuổi năm nay của Phương là x (tuổi) (x > 0)

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương nên số tuổi của mẹ là 3x (tuổi)

Theo bài ra, 13 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi Phương nên ta có phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13)

Giải phương trình ta được x = 13

Vậy năm nay Phương 13 tuổi.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021