Giải câu 1 trang 37 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 37 sách VNEN 8 tập 2

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, chứng tỏ hai bất phương trình sau tương đương:

x > 8 và x + c > 8 + c (với c là số bất kì)

Bài làm:

Ta có: x > 8

Cộng hai vế của bất phương trình trên với c ta được:

x + c > 8 + c

Vậy hai bất phương trình x > 8 và x + c > 8 + c tương đương.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021