Giải câu 7 trang 93 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', biết ABCD là hình vuông có chu vi 20cm và AA' = 6cm.

Bài làm:

Chu vi của hình vuông ABCD là 20cm nên độ dài của cạnh hình vuông ABCD là 20 : 4 = 5cm

Thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' là:

V = .6 = 150$cm^{3}$.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021