Giải câu 1 trang 21 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 21 sách VNEN 8 tập 2

Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục 5 đơn vị. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì số cũ hơn hai lần số mới là 18 đơn vị.

Bài làm:

Gọi chữ số hàng chục là a thì chữ số hàng đơn vị là a - 5 (a>5)

Số có hai chữ số cần tìm có dạng

Viết số đó theo thứ tự ngược lại là

Do số cũ hơn hai lần số mới là 18 đơn vị nên ta có phương trình:

- 2$\overline{(a - 5)a}$ = 18

Giải phương trình ta được a = 7 suy ra số cần tìm là 72

Vậy số có hai chữ số cần tìm là 72

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021