Giải câu 1 trang 106 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 106 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC (h.109).

a) Hãy chỉ ra các cạnh bên của hình chóp.

b) Hãy chỉ ra các mặt bên của hình chóp.

c) Hình chóp S.ABC có tất cả bao nhiêu cạnh?

(Tính cả cạnh bên và cạnh đáy).

d) Hình chóp S.ABC có tất cả bao nhiêu mặt?

(Tính cả mặt bên và mặt đáy).

Bài làm:

a) Các cạnh bên của hình chóp S.ABC là: SA, SB, SC.

b) Các mặt bên của hình chóp S.ABC là: (SAB), (SAC), (SBC).

c) Hình chóp S.ABC có tất cả 6 cạnh.

d) Hình chóp S.ABC có tất cả 4 mặt.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021