Giải câu 4 trang 44 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 44 sách VNEN 8 tập 2

Với giá trị nào của x thì mỗi đẳng thức sau luôn đúng?

a) = x + 1 ; b) $\left |x - 5 \right |$ = 5 - x.

Bài làm:

a) = x + 1 khi x + 1 $\geq $ 0 $\Leftrightarrow $ x $\geq $ - 1

Vậy x - 1.

b) = 5 - x khi x - 5 $\leq $ 0 $\Leftrightarrow $ x $\leq $ 5

Vậy x 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021