Giải câu 3 trang 97 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D', biết AA' = 6cm, ABCD là hình chữ nhật có AB = 5cm, AD = 12cm.

Bài làm:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' là:

S = AA' . 2(AB + AD) = 6 . 2(5 + 12) = 204.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021