Giải câu 2 trang 59 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 59 sách VNEN 8 tập 2

Đố:

Hình 23 cho biết có 6 góc bằng nhau:

= $\widehat{O2}$ = $\widehat{O3}$ = $\widehat{O4}$ = $\widehat{O5}$ = $\widehat{O6}$.

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ các kích thước đã cho.

Bài làm:

* Xét OB là phân giác của suy ra: $\frac{x}{y}$ = $\frac{a}{c}$

Tương tự ta có:

= $\frac{b}{d}$; $\frac{z}{t}$ = $\frac{c}{e}$; $\frac{t}{u}$ = $\frac{d}{f}$; $\frac{u}{v}$ = $\frac{e}{g}$;

= $\frac{a}{e}$; $\frac{y + z}{t + u}$ = $\frac{b}{f}$; $\frac{z + t}{u + v}$ = $\frac{c}{g}$; $\frac{x + y + z}{t + u + v}$ = $\frac{a}{g}$

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021