Giải câu 6 trang 98 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, biết chiều cao của lăng trụ là 7cm và diện tích của một mặt đáy là 25.

Bài làm:

Đáy của hình lăng trụ là hình vuông và có diện tích là 25 nên cạnh của đáy hinh vuông là:

a = = 5cm

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

S = 7.(4.5) = 140.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021