Giải câu 8 trang 108 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 108 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 6cm, cạnh bên bằng 5cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp.

Bài làm:

Độ dài trung đoạn của hình chóp là:

= 4cm.

* Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Sxq = 3..4.6 = 36$cm^{2}$

* Diện tích toàn phần của hình chóp là:

Stp = Sxq + Sđ = 36 + = 36 + 9$\sqrt{3}$ $\approx $ 51,59 $cm^{2}$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021