Giải câu 5 trang 100 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 100 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích của hình lăng trụ biết AA' = 8cm, AB = 5cm, AC = 13cm.

Bài làm:

Ta có:

BC = = $\sqrt{13^{2} - 5^{2}}$ = 12cm

Thể tích của hình lăng trụ là:

V = AA'.AB.BC = 8.5.12 = 480.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021