Giải câu 2 trang 21 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 sách VNEN 8 tập 2

Một hình thang có diện tích 160 , đường cao bằng 8cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết hai đáy hơn kém nhau 10cm.

Bài làm:

Gọi đáy lớn của hình thang là x (đơn vị: cm).

Đáy bé của hình thang là x - 10 (cm) (x > 8)

Diện tích hình thang là .8 ($cm^{2}$)

Theo bài ra hình thang có diện tích là 160 nên ta có phương trình:

.8= 160

Giải phương trình ta được x = 25

Vậy độ dài đáy lớn là 25 cm, độ dài đáy bé là 15 cm

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021