Giải toán VNEN 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Hình hộp chữ nhật - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 85. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan sát hình ảnh về hộp bánh và xem các mặt xung quanh của hộp bánh là hình gì? (h.61)

Trả lời:

Các mặt xung quanh của hộp bánh là hình chữ nhật.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. Quan sát hình và nêu nhận xét

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.68) và trả lời các câu hỏi sau:

- Hai đường thẳng AB và AA' cùng thuộc mặt phẳng nào?

Hai đường thẳng AB và AA' có điểm chung không?

- Hai đường thẳng AB và CD cùng thuộc mặt phẳng nào?

Hai đường thẳng AB và CD có điểm chung không?

- Hai đường thẳng AB và CC' có cùng thuộc một mặt phẳng nào không?

Trả lời:

- Hai đường thẳng AB và AA' cùng thuộc mặt phẳng (ABB'A')

- Hai đường thẳng AB và AA' có điểm chung là A

- Hai đường thẳng AB và CD cùng thuộc mặt phẳng (ABCD)

Hai đường thẳng AB và CD không có điểm chung

- Hai đường thẳng AB và CC' không cùng thuộc một mặt phẳng.

4. Quan sát hình và nêu nhận xét

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' ở trong hình 69 và trả lời các câu hỏi sau:

- Hai đường thẳng AB và A'B' có song song với nhau được không? Vì sao?

- Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (A'B'C'D') không?

- Đường thẳng A'B' có nằm trong mặt phẳng (A'B'C'D') không?

- Đường thẳng AB và mặt phẳng (A'B'C'D') có điểm chung không?

- Hai mặt phẳng (ABCD) và (A'B'C'D') có điểm chung không?

- Hai mặt phẳng phân biệt (ABCD) và (ABB'A') có đường thẳng chung không?

Trả lời:

- Hai đường thẳng AB và A'B' song song với nhau vì đường thẳng AB và đường thẳng A'B' cùng nằm trên mặt phẳng (ABB'A') và không có điểm chung

- Đường thẳng AB không nằm trong mặt phẳng (A'B'C'D')

- Đường thẳng A'B' nằm trong mặt phẳng (A'B'C'D')

- Đường thẳng AB và mặt phẳng (A'B'C'D') không có điểm chung

- Hai mặt phẳng (ABCD) và (A'B'C'D') không có điểm chung

- Hai mặt phẳng phân biệt (ABCD) và (ABB'A') có đường thẳng chung là AB.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 89 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71)

a) Những cạnh nào của hình hộp bằng cạnh AB? Vì sao?

b) Đường thẳng C'D' có song song với đường thẳng CD không? Vì sao?

c) Đường thẳng AD song song với những mặt phẳng nào? Vì sao?

d) Em hãy chỉ ra một mặt phẳng song song với mặt phẳng (ADD'A').

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71)

a) Em hãy chỉ ra hai mặt phẳng chứa đường thẳng BC

b) Em hãy chỉ ra bốn đường thẳng có điểm chung với đường thẳng C'D'

c) Em hãy chỉ ra đường thẳng chung của hai mặt phẳng (ADD'A') và (CDD'C').

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71)

a) Hai đường thẳng AB và C'D' có song song với nhau không? Vì sao?

b) Hai đường thẳng AD và B'C' có song song với nhau không? Vì sao?

c) Hai đường thẳng AA' và CC' có song song với nhau không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 89 sách VNEN 8 tập 2

Em hãy vẽ hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.

a) Hãy chỉ ra 6 hình vuông ở hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

b) Hãy tính tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương biết cạnh của hình lập phưng bằng 3cm.

=> Xem hướng dẫn giải

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 90 sách VNEN 8 tập 2

Cần ít nhất bao nhiêu cen-ti-mét vuông giấy màu để bọc một hộp quà có dạng một hình lập phương có cạnh 25cm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 sách VNEN 8 tập 2

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, trần nhà có dạng một hình chữ nhật có hai cạnh là 3m và 4m. Chiều cao của căn phòng là 2,85m. Cần sơn bốn bức tường và trần nhà. Cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 30 000 đồng (tiền sơn và tiền công). Hỏi phải trả bao nhiêu tiền khi sơn trần nhà và bốn bức tường, biết diện tích phần cửa là 3.

=> Xem hướng dẫn giải

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 90 sách VNEN 8 tập 2

Bài tập: Có hai con muỗi bay trong một hình lập phương cạnh 4cm. Chứng minh rằng tại mọi thời điểm hai con muỗi bay, khoảng cách giữa hai con muỗi nhỏ hơn 7cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan