Giải câu 2 trang 90 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 sách VNEN 8 tập 2

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, trần nhà có dạng một hình chữ nhật có hai cạnh là 3m và 4m. Chiều cao của căn phòng là 2,85m. Cần sơn bốn bức tường và trần nhà. Cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 30 000 đồng (tiền sơn và tiền công). Hỏi phải trả bao nhiêu tiền khi sơn trần nhà và bốn bức tường, biết diện tích phần cửa là 3.

Bài làm:

Diện tích cần sơn là tổng diện tích trần nhà và bốn bức tường trừ đi diện tích phần cửa

Ta có diện tích cần sơn là:

S = 3.4 - 2.3.2,85 + 2.4.2,85 - 3 = 48,9

Số tiền cần trả là: 30 000.S = 30 000. 48,9 = 1 467 000 đồng

Vậy khi sơn trần nhà và bốn bức tường người ta cần trả 1 467 000 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021